Hur ser en snygg hemsida ut? Vad är det som fångar besökarnas uppmärksamhet och vad är det som får folk att minnas just din hemsida? Det första man behöver minnas över huvud taget är webbadressen. Det kan alltså vara bra att välja en kort och slagkraftig adress som är lätt att lägga på minnet. Om man inte ens kan minnas denna kan man inte heller gå in på hemsidan igen.

Välj temafärger med omsorg. Fundera på vad syftet med din hemsida är och bestäm utifrån det om du exempelvis vill ha ett mer färgstarkt tema eller någonting åt det mer neutrala hållet. Försök att att begränsa dig till två eller tre huvudfärger för att skapa en inramad helhet. Det kan såklart finnas undantag för detta om du har ett syfte med att ha många färger. Du kanske har ett fåtal produkter att sälja som du vill ge en varsin färg för att lättare skilja på eller liknande. En annan viktig parameter när du skapar din hemsida är att inte ha för mycket onödig text. Försök skriva korta meningar med mycket innehåll. Vill man ha en lång brödtext som exempelvis en biografi bör denna inte ligga på förstasidan. Om det första man möts av när man surfar in på en ny hemsida är en lång roman kan man lätt bli avskräckt och lämna sidan med detsamma.

Detta är de två viktigaste byggstenarna som påverkar huruvida man kommer gå in på hemsidan igen eller inte. Kan man till en början följa dessa två råd så kommer man ha en bra grund för att bygga en snygg hemsida.