Följ mig på Twitter!

Jag har satt upp ett Twitter konto för Gul Innovation AB, detta för att bland annat kunna testa den senaste “hajpen” Periscope i företagssammanhang. Genast fick jag ett par intresserade själar, gör nu som Håkan och följ mig: https://twitter.com/Gulinnovation

Håkan Hellström följer Gul Innovation AB

Håkan Hellström följer Gul Innovation AB