Statistik

Här är pin-färsk statistik!

NORDEN

Procent av sälj via mobila enheter

Sverige: 44 %, Norge: 38 % Finland: 31 % Danmark: 37 %

Procent av sälj från datorer
Sverige: 56 %

Andel trafik per enhet (andel sälj inom parentes)

Andel trafik från mobila enheter (smartphones+surfplattor)

·         Danmark 50.07 % (37.00%)

·         Finland 39.92 % (31.09%)

·         Norge 45.99 % (38,13%)

·         Sverige 51.96 % (44.05%)

Andel trafik från datorer

·         Danmark 49.93 % (63.00%)

·         Finland 60.08% (68.91%)

·         Norge 54.01 % (61.87%)

·         Sverige 48.04% (55.95%)

Andel trafik från smartphones

·         Danmark: Android 7.22 % (4.20%), iPhone 18.14 % (11.04%) Totalt 25.36% (15.24%)

·         Finland: Android 13.70 % (8.05%), iPhone 8.51 % (6.40%) Totalt 22.21% (14.45%)

·         Norge: Android 10.24 % (7.84%), iPhone 18.50 % (14.80%) Totalt 28.74% (22.64%)

·         Sverige: Android 13.34 % (9.46%), iPhone 22.03 % (18.60%) total 35.38 % (28.06%)

Andel trafik från surfplattor

·         Danmark: Android 2.25 % (1.81%), iPad 22.13 % (19.87%), Totalt 24.38 % (21.68%)

·         Finland: Android 6.02 %,(5.49%), iPad 10.66 % (10.76%), Totalt 16.68 % (16.25%)

·         Norge: Android 2.22%,(1.79%), iPad 14.88 % (13.66%), Totalt 17.10% (15.45%)

·         Sverige: Android 2.95 % (2.42%), iPad 13.50 % (13.53%), Totalt 16.45 % (15.95%)

Källa:  Q3 2015 State Of Mobile Commerce från Criteo